Kilka słów o szkole

Z historią w tle

 

Początki oświaty w Długoszynie sięgają roku 1836.

09. 1965 – 31. 08. 2002 Szkoła Podstawowa nr 12

09.1999 – Gimnazjum nr 6

09. 2012 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
(Gimnazjum nr 6 i Przedszkole Miejskie nr 6)

09. 2017 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
(Szkoła Podstawowa nr 12 i Przedszkole Miejskie nr 6)

 

Co czyni nas szkołą elitarną?

Bezpieczeństwo i atmosfera szkoły
Wysokie wyniki egzaminów 
Sukcesy uczniów i nauczycieli
Różnorodna działalność ekologiczna

Realizujemy ciekawe krajowe
 i międzynarodowe projekty edukacyjne

Fair Trade
Zmieniaj nawyki na lepsze
Aktywni z natury
Jeden świat- kluby filmowe
Mój cichy przyjaciel

Po lekcjach

Ciekawe zajęcia pozalekcyjne
Wolontariat
Zajęcia sportowe
Pikniki rodzinne